Ga naar inhoud

Havenbedrijf Rotterdam

Doel van het Havenbedrijf Rotterdam is de versterking van de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven als logistiek knooppunt én industriecomplex van wereldniveau. Niet alleen in omvang, maar ook in kwaliteit. De kerntaken van het Havenbedrijf Rotterdam zijn de duurzame ontwikkeling, beheer en exploitatie van de haven en het handhaven van de vlotte en veilige afhandeling van de scheepvaart.

Het Havenbedrijf Rotterdam is een zelfstandig opererend bedrijf met twee aandeelhouders, de gemeente Rotterdam en de Nederlandse staat, opgericht om de haven van Rotterdam te ontwikkelen.

Havenbedrijf Rotterdam creëert economische en maatschappelijke waarde door samen met klanten en stakeholders duurzame groei te realiseren in de haven van wereldklasse.

"Wij verbeteren de Rotterdamse haven continu tot de meest veilige, efficiënte en duurzame ter wereld. Voor onze klanten creëren wij waarde door het ontwikkelen van ketens, netwerken en clusters, zowel in Europa als in groeimarkten wereldwijd. Het Havenbedrijf is als ondernemende havenontwikkelaar dé partner voor klanten van wereldklasse. Hiermee versterken wij tevens de concurrentiekracht van Nederland."

Om concurrerend te zijn en de beste haven van Europa te blijven, investeren we in de komende periode samen met onze klanten en stakeholders actief in duurzame groei van het haven- en industriegebied, zodat dit ook in de toekomst maatschappelijke en economische waarde blijft creëren.

We zullen in de komende periode volop inzetten op nieuwe groeimarkten en tegelijkertijd investeren in bestaande groeimarkten en volwassen markten, waarin de haven al marktleider is. Havenbedrijf Rotterdam creëert een vitaal gebied met uitstekende vestigingscondities voor zijn bestaande en nieuwe klanten, breidt het internationale havennetwerk uit en zet in op ontwikkeling van duurzame en efficiënte ketens, clusters en modaliteiten. Uiteraard zorgen wij voor voldoende investerend vermogen op de lange termijn.