Ga naar inhoud

Voor bewoners

Samen met bewoners

Het doel van het Nationaal Programma is dat iedereen op Zuid zorgt voor een zinvolle dagbesteding: kinderen gaan naar school, volwassenen zijn aan het werk of dragen op een andere wijze bij aan de zorg voor gezin, buurt en samenleving. De mate waarin kan variëren, maar de basis is een grote eigen inzet van de bewoners voor zichzelf, voor hun gezin en voor hun leefomgeving. Hoe het met de bewoners gaat, is bepalend voor het beeld van Zuid.

Dat het goed gaat met de bewoners wordt dus ook in grote mate bepaald door de energie en de inzet van de bewoners zelf. De partners in het Nationaal Programma Rotterdam Zuid bieden de mogelijkheden op het gebied van school, werk en wonen, maar het zijn de bewoners zelf die uiteindelijk de doorslag geven en de kansen verzilveren die hen worden geboden.

Al deze acties en inspanningen brengen de wijken op Zuid beter in balans. De perspectieven voor de wijken op Zuid op het gebied van wonen zijn te vinden in de zogenoemde handelingsperspectieven. De huidige stand van zaken van de wijken op Zuid is te vinden in de zogenoemde wijkprofielen. De link naar de handelingsperspectieven vindt u hieronder.