Ga naar inhoud

deRotterdamsezorg

De zorg verandert en ook in de regio Rijnmond zijn alle instellingen - van ziekenhuis tot geestelijke gezondheidszorg - bezig hun werkwijzen aan te laten sluiten bij de veranderende eisen van de samenleving. Dat doen we in de Rotterdamse regio niet alleen.. 'samenwerken en samen delen' blijken sleutelwoorden.

Willen we de zorg ook voor toekomstige generaties op niveau houden, dan zullen we steeds meer moeten gaan samenwerken als zorginstellingen. Daarom zijn we van Barendrecht tot Hoek van Holland en van Middelharnis tot Rotterdam verenigd in deRotterdamseZorg. De 24 aangesloten zorginstellingen, werken samen en delen hun kennis en ervaring op het gebied van arbeidsmarktvraagstukken. Dit doen wij doordat een ieder vanuit de eigen organisatie kennis, menskracht en middelen beschikbaar stelt, deelt en inzet bij de projecten die bijdragen aan balans op de arbeidsmarkt.

We werken samen omdat we dezelfde uitdagingen hebben en de vraagstukken zijn in veel gevallen niet individueel op te lossen. Hoe meer we samen ontwikkelen in plaats van ieder voor zich het wiel uitvinden, hoe betere zorg en hoe meer geld en tijd er overblijft voor de mensen om wie het gaat: de cliënten.

In opdracht van de bestuurders (bestuursoverleg) en in overleg met de hoofden P&O (klankbordgroep) wordt bepaald welke knelpunten en initiatieven gezamenlijk aangepakt gaan worden. De benoemde thema's worden vertaald naar concrete projecten met concrete doelstellingen en tastbare resultaten. Deze projecten vormen het arbeidsmarktprogramma van deRotterdamseZorg.

samen werken, samen delenProfessionals uit de instellingen worden als projectleider ingezet en werken samen met de medewerkers van de verschillende instellingen en stakeholders aan de projecten. Inzet van mensen, kennis en ervaring uit al deze organisaties wordt gebundeld en gedeeld en resultaten van projecten komen alle instellingen ten goede.

Met de jaarlijkse subsidie van het ministerie van VWS (beschikbaar gesteld door Regioplus) kan de helft van de kosten van de ingediende projecten worden gefinancierd. De andere helft wordt door de instellingen gefinancierd door de inzet van middelen (€) en mensen (uren).