Ga naar inhoud

REACT Gaan voor een Baan!

Veel jongeren van Rotterdam Zuid hebben moeite om hun plekje te veroveren op de arbeidsmarkt. Ze hebben niet de juiste papieren, kampen met problemen of hebben niet een omgeving die hen stimuleert om door te zetten en hun kansen te pakken. De Coronacrisis heeft hun positie nog verder verzwakt.

De arbeidsmarkt zal bovendien veranderen als gevolg van de noodzakelijke transitie naar een weerbare, groene en digitale economie. Tegelijkertijd is nog steeds sprake van een mismatch tussen de opleidingskeuzes van jongeren en de vraag van de arbeidsmarkt.
Om te bevorderen dat jongeren duurzame keuzes maken voor kansrijke sectoren loopt sinds 2016 het loopbaanoriëntatie en -begeleidingsprogramma BRIDGE met de AanDeBak-garanties: een baangarantie voor mbo-studenten in de zorg, techniek, haven en bouw. Als zij hun diploma halen is er een werkgever met een baangarantie die ze in dienst neemt.

Kansrijk
Investeren in loopbaanoriëntatie gericht op kansrijke sectoren is een voorwaarde om een groter aanbod te krijgen van afgestudeerde mbo-studenten met een diploma dat aansluit bij de vraag van de belangrijke economische groeisectoren. BRIDGE is breed opgezet en richt zich op leerlingen vanaf groep 6 van de basisschool tot en met de uitstroom van het mbo naar de arbeidsmarkt.
Inmiddels is er een paar jaar ervaring opgedaan met BRIDGE. Onderzoek en voortschrijdend inzicht leert inmiddels dat de aanpak effectiever kan en dat er nog veel kansen zijn om jongeren op Zuid het extra duwtje in de rug te geven dat ze nodig hebben om hun plekje op de arbeidsmarkt te veroveren. Verder heeft de coronacrisis ook voor veel verandering gezorgd. Een groot deel van de geplande fysieke activiteiten zoals evenementen, schoolbezoeken in het kader van BRIDGE konden niet doorgaan.

Weerbaarder
Binnen het Gaan voor een Baan! project werken zes vmbo-scholen in Rotterdam Zuid, dertien 13 werkgeversorganisaties in Groot Rijnmond en de gemeente Rotterdam daarom samen om BRIDGE en de AdB-garanties weerbaarder en effectiever te maken. Door het toevoegen van een nieuwe aanpak gericht op vmbo-leerlingen en intensievere betrokkenheid van ouders én werkgevers, wordt ingezet op het vergroten van het toekomstig arbeidspotentieel in de belangrijke groeisectoren waar banen slecht ingevuld kunnen worden (zorg-bouw-haven-techniek). De nieuwe vmbo-aanpak wordt in het schooljaar '21/'22 in de vorm van een pilot op effectiviteit en uitvoerbaarheid getest op 6 vmbo-scholen. De uitkomsten van deze pilot worden gebruikt om de aanpak te optimaliseren. Beoogd resultaat is een gevalideerd, schaalbaar en Corona-proof loopbaan oriëntatie pakket voor het vmbo.