Ga naar inhoud

Stadionpark

In de gebiedsvisie 'Stadionpark' wordt het Stadionpark in de periode 2009-2028 tot een sportcampus ontwikkeld. Hierin krijgt het stadion De Nieuwe Kuip een plaats aan de rivier en zorgt een OV-knooppunt voor een goede bereikbaarheid.

Het leidend thema bij de ontwikkeling van het Stadionpark is sport en leisure. Door de nieuwe Kuip aan de Maas te situeren, ontstaat in het plangebied volop ruimte voor de vorming van een sportcampus met top- en breedtesport. Ook is er plaats voor recreatie, leisure, onderwijs, wonen en andere programma's.

Het Stadionpark wordt de aanjager voor de ontwikkelingen op Zuid

De sportcampus Stadionpark zal fungeren als een verbinding tussen sport en maatschappij. Hier komen het lokale, nationale en internationale sportleven samen met de economische wereld en de wetenschap. Hierdoor nemen de mogelijkheden voor zowel economische als sociaal-maatschappelijke spin-off fors toe zodat het Stadionpark de gewenste aanjager voor de ontwikkeling van Rotterdam Zuid kan worden.

Door zorgvuldige aansluitingen op de stad en andere faciliteiten, is de campus op zijn beurt aangetakt op het grotere netwerk van Rotterdam Zuid, Rotterdam en de Randstad.

De partners