Ga naar inhoud

Van woonplek tot levenswerk

Van woonplek tot levenswerk

Unieke samenwerking tussen krakers en corporatie Woonstad Rotterdam

Vertrouwen en samenwerking tussen krakers en een woningcorporatie hebben tot een bijzonder resultaat geleid in Oud-Charlois. Rond 2004 werd het leegstaande gebouw met appartementen en bedrijfsruimten gekraakt. Woningcorporatie Woonstad Rotterdam wist nog niet wat het precies met het pand ging doen. Ze besloten samen met de krakers op te trekken. In het voordeel van de krakers, de buurt en Woonstad.

Floris Schiferli is een van de bewoners van het eerste uur. Toen hij een van de eerste krakers was, was hij nog Bouwkunde aan het studeren. Op dat moment had hij niet kunnen weten dat hij in een van zijn meest bijzondere projecten zou wonen.
Woonstad Rotterdam had nog geen plannen voor het pand. De Gemeente Rotterdam had de sloop verboden en dus moest er iets anders worden bedacht. Dat heeft tijd nodig. De corporatie besloot de krakers te vragen om te helpen het gebouw leefbaar te houden voor de eerstkomende tien jaar. Met een renteloze lening en de afspraak om het pand op te knappen gingen de krakers aan de slag. Wat volgde was dat in die tien jaar veel bewoners zich gingen hechten aan Oud-Charlois. Ze stichtten een gezin, raakten gehecht, organiseerden evenementen, zoals South Explorer en kunstroutes. Ze wilden niet meer weg.

Bewoners aan het stuur
Tien jaar later stond er gebouw en een samenleving die bij Oud-Charlois hoorde. Woonstad Rotterdam wilde dit behouden, maar het pand moest grondig worden opgeknapt. Tijd om de banden met de bewoners meer aan te halen. In plaats van het stuur over te nemen van de bewoners, vroeg Woonstad Rotterdam ze om mee te werken aan de nieuwe toekomst van de Wolphaertsbocht 1555. Voor alle bewoners was dat bijzonder, want het was een soort samenwerken met de vijand. Voor Floris was het helemaal speciaal. Want hij had zijn studie afgerond en kon nu met het architectenbureau Superuse Studios, waar hij partner is, van zijn woonplek de ideale leefomgeving maken. Het resultaat aan de Wolphaertsbocht werd zijn levenswerk.