Rabobank Rotterdam

Rotterdam is nooit af. Er wordt volop gebouwd aan een gezonde toekomst van onze stad. En de Rabobank Rotterdam bouwt graag mee.

Rotterdam bruist, dat geldt voor de stad en voor de hele regio. Hier gebeurt het. Mouwen opstropen en gaan, is het credo. Hiermee is al veel bereikt, maar een stad is nooit af en... het kan altijd beter. Daarom zijn we op zoek naar goede en constructieve ideeën om verder te bouwen aan onze fantastische stad en regio.

Heeft u zo'n idee en heeft dit idee raakvlak met de strategische uitdagingen van uw stad? Sluit het aan bij de kennis en ambitie van Rabobank Rotterdam, onze voorwaarden èn bij één van onderstaande thema's? Dien dan uw aanvraag in voor ondersteuning uit het RabobankRotterdamFonds.

Het RabobankRotterdamFonds verdeelt de bijdragen over onderstaande categorieën:

  • Ondernemersschap
  • Jongeren
  • Woonaantrekkelijkheid
  • Banking for Food

De stad is nooit af, daarom zijn we op zoek naar goeden en constructieve ideeën.