Ga naar inhoud

Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie (EMI)

Hogeschool Rotterdam zoekt met het Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie (EMI) aansluiting bij opgaven op Zuid. Het expertisecentrum werkt aan het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken, 'wicked problems', op het gebied van wonen, werken, zorg & welzijn, onderwijs en cultuur.

Kenmerkend voor het werkproces van EMI is interactie, verbinding, vernieuwing, al doende leren en kennis delen. Dit levert nieuwe kennis en kunde op voor Zuid en duurzame onderwijsvernieuwing in de opleidingen van toekomstige professionals. Studenten biedt het een zelfbewuste entree op de arbeidsmarkt. Per programma werken partners en bewoners op Zuid samen met studenten, docenten en onderzoekers in Communities of Practice (CoP’s) aan oplossingen voor complexe vraagstukken.

Kenmerkend voor EMI is interactie, verbinding, vernieuwing, al doende leren en kennis delen.

Vijf jaar na de oprichting van EMI worden meer dan 1200 leerlingen op Zuid jaarlijks begeleid door studenten in het programma Mentoren op Zuid. In BRIDGE werkt EMI als een van de partners aan ouders en loopbaanoriëntatie (LOB), wetenschap & technologie in het basisonderwijs en via Mentoren op Zuid aan jongeren en LOB. Er is een start gemaakt met sociaal ondernemerschap & wijkeconomie en toeleiding naar werk. Wekelijks ontmoeten zwangeren en jonge moeders elkaar bij Mama’s Garden pop-up plekken in verschillende focuswijken. Gezond op Zuid stimuleert gezonde leefstijlen, met aandacht voor meer bewegen en gezonde voeding, specifiek gericht op jongeren. Samen met De Veldacademie wordt door studenten gewerkt aan social resilience en vraagstukken rondom wonen op Zuid.

In deze aanpak ontstaan verbindingen tussen gezondheid en de inrichting van de openbare ruimte, tussen kwetsbare en veerkrachtige bewoners, tussen kunst en culturen op Zuid maar ook tussen maatschappelijke en technologische innovaties. Daarmee kiezen we voor een gebiedsgebonden integrale aanpak van maatschappelijke innovatie.