Ga naar inhoud

CVO

De Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving (CVO) omvat zeven scholen(groepen) voor voortgezet onderwijs: CVO Accent, Comenius College, CSG Calvijn, Farelcollege, Marnix Gymnasium, Melanchthon en PENTA college CSG. Onze vereniging staat midden in de samenleving. We bieden jonge mensen stimulerend onderwijs en een brede vorming.

We bieden jonge mensen stimulerend onderwijs en een brede vorming. Daarbij houden we rekening met de individuele mogelijkheden van onze leerlingen: iedere leerling krijgt de ruimte om zijn of haar talenten optimaal te ontwikkelen. Het gaat om de vorming van 'heel de mens'.

We handelen vanuit een christelijke inspiratie met oog en respect voor haar vele verschijningsvormen. Vanuit een open houding werken we samen met vele verschillende partners om ons onderwijs op een zo hoog mogelijk niveau te brengen en te houden.

CVO omvat zeven scholen(groepen) voor voortgezet onderwijs: CVO Accent, Comenius College, CSG Calvijn, Farelcollege, Marnix Gymnasium, Melanchthon en PENTA college CSG. Deze scholengroepen hebben vestigingen op bijna 40 verschillende locaties, met een sterke concentratie in Rotterdam.

De meeste CVO-scholen zijn brede scholengemeenschappen met meerdere vestigingen. Ze verzorgen onderwijs op alle niveaus. Met zo’n 21.000 leerlingen behoren we tot de grotere schoolbesturen van Nederland. CVO is werkgever voor ongeveer 2.350 medewerkers.