Ga naar inhoud

Doe mee met de enquête over Zuid

Wat vindt u belangrijk voor Jouw toekomst op Zuid?  Wat heeft u nodig om een goede baan te vinden? Hoe krijgen uw kinderen een goede opleiding? En wat heeft u nodig om prettig en veilig te wonen op Zuid? 

Kansen vergroten

Na 10 jaar is het Nationaal programma Rotterdam Zuid (NPRZ) op de helft van de looptijd. Het NPRZ is een programma om bewoners van Zuid grotere kansen te geven op gebied van school, werk en (veilig) wonen. De partners van het NPRZ  willen graag weten wat bewoners de afgelopen tien jaar  hebben gemerkt van de acties ter verbetering en versterking van Zuid. Wat gaat goed? Wat kan anders? Wat moet beter? En wat moet er de komende tien jaar gebeuren om de kansen van bewoners van Zuid op gebied van school, werk en(veilig) wonen te vergroten?  
In een reeks wijkgesprekken is de afgelopen weken al met bewoners in verschillende wijken teruggeblikt en vooruit gekeken. 

 

Bewoners van Zuid zijn van harte uitgenodigd om hun mening te geven met de digitale vragenlijst. Deze vindt u hier: