Ga naar inhoud

Wijkrechtspraak

In het voorjaar 2020 is de pilot Wijkrechtspraak in Rotterdam Zuid gestart, waarbij professionele instanties hulp bieden aan buurtbewoners met problemen op twee of meer leefgebieden. Door een integrale en gecoördineerde aanpak wordt gezocht naar een duurzame oplossing. De professionals werken hierbij onderling nauw samen. De beslissing van de wijkrechter kan bijdragen aan duurzame oplossingen door zaken van de bewoners integraal te behandelen (onder meer door gecombineerde zittingen).

Voorbeeld
Aan de hand van onderstaand fictieve voorbeeld laten we zien wat we beogen met het project Wijkrechtspraak.
Een alleenstaande de moeder heeft drie kinderen die geregeld spijbelen en wel eens met politie in aanraking komen. De moeder heeft schulden en er dreigt een huisuitzetting. Bovendien is er ruzie met de vader van de kinderen over de omgangsregeling. Om de problemen van het gezin in de goede volgorde aan te pakken is het belangrijk dat er overzicht is, dat duidelijk is welke hulpverleners er bij het gezin betrokken zijn en wat er nodig is om de problemen van het gezin aan te pakken. Zo kan de rechter beslissen dat er eerst iets aan de schulden wordt gedaan en het dreigende verlies van de woning. Pas als dat is geregeld kan het gezin de andere problemen beter aanpakken.

Wie doen er mee?
De burgemeester van Rotterdam, de hoofdofficier van Justitie van het OM Rotterdam, de president van de rechtbank Rotterdam, de politiechef van Rotterdam, de deken van de Orde van Advocaten in Rotterdam.

Betrokken organisaties:
De wijkteams van Hillesluis en Bloemhof, de rechtbank, het OM, de politie, de Rotterdamse Orde van Advocaten, het Zorg- en Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond, Veilig Thuis, de Raad voor de kinderbescherming, het Nationaal Programma Rotterdam Zuid, het jongerenloket, de stichting Jongeren op Zuid, Stichting Jongerenrechtbank, Stichting Humanitas, Reclassering Nederland.

Contactgegevens
Huis van de wijk, Hillevliet 90, Rotterdam
Mail: wijkrechtspraakrotterdam@rechtspraak.nl
Telefoon: 14010
Persvragen lopen via de rechtbank Rotterdam.