Ga naar inhoud

Stadshavens Ontwikkelingsfonds voor Innovatie en Economie (SOFIE)

Het NPRZ-gebied is een inspirerende omgeving waar, door verhuizing van havenactiviteiten en grote bedrijven, ruimte is ontstaan voor jonge bedrijven en creatieve ondernemers. De gemeente Rotterdam wil het gebied op lange termijn transformeren naar een mix van wonen en werken. Samen met het Havenbedrijf wil de gemeente dat dit gebied aantrekkelijker wordt voor nieuw ondernemerschap, met innovatie en duurzaamheid als speerpunten.

Samen met het Programmabureau NPRZ, M4H en VoorGoed als belangrijke verwijzers en stakeholders ligt hier een mooie taak voor SOFIE. SOFIE helpt bedrijven en ondernemers met een passende financiering om de gebouwde omgeving op Rotterdam Zuid op te knappen en energiezuiniger te maken. Dit doet het fonds door zich te richten op het creëren van goede vestigingsfactoren om (vernieuwende) bedrijvigheid te stimuleren, aan te trekken en te behouden. Door het opknappen en energiezuiniger maken van de panden wordt het gebied aantrekkelijker om te wonen en te werken. Dankzij de bijdrage van SOFIE krijgt de werkgelegenheid in stad en regio een impuls en draagt het fonds bij aan de verwezenlijking van maatschappelijke doelstellingen.

SOFIE helpt bedrijven en ondernemers met een passende financiering voor sloop- en nieuwbouwwerkzaamheden of het opknappen van winkelpanden waardoor het NPRZ gebied en het Rotterdamse Stadshavengebied aantrekkelijk worden voor nieuw ondernemerschap. Een mooi voorbeeld daarvan is de restauratie en herbestemming van het voromalige Zuiderziekenhuis aan de Groene Hilledijk.
Daarnaast biedt SOFIE financieringsoplossingen om in de provincie Zuid-Holland wijken te voorzien van aansluiting op restwarmte uit de haven. Van het bundelen en verbeteren van de energievraag tot het financieren van lokale infrastructuur om huizen en andere gebouwen aan te sluiten op een warmtenet.