Ga naar inhoud

Samen voor Zuid

 

Het deelprogramma Samen voor Zuid is onderdeel van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ). Hierin werken het Rijk, gemeente Rotterdam, corporaties, schoolbesturen, werkgevers en zorginstellingen samen aan een beter perspectief voor de bewoners van Rotterdam-Zuid. Het NPRZ maakt vierjarige uitvoeringsplannen op het gebied van school, werk en wonen. Voor de periode tot 2022 hebben gemeente Rotterdam en Rijk extra geld beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het programma. Samen voor Zuid richt zich op werk, zorg en inkomen.

Aandacht is het sleutelwoord binnen Samen voor Zuid. Dienstverlening dicht bij de werkzoekende. Als het moet, tot achter de voordeur. Met één contactpersoon per werkzoekende, die continu de regie houdt en aanspreekpunt blijft. Die vertrouwen geeft, een kei is in luisteren, analyseren en doorpakken. Die breed kan kijken om te bepalen wat nodig is om deze persoon een stap vooruit te helpen. Of het nu gaat om werk, zorg en/of inkomen. En die waar nodig extra expertise inschakelt en oog heeft voor inkomenszekerheid na het vinden van een baan.

Op een lijn
Binnen Samen voor Zuid werken we daarom op één lijn samen. Alle expertises komen bij elkaar in het belang van de werkzoekende. We ontwikkelen deze samenwerking in het NPRZ-gebied Charlois, Feijenoord en IJsselmonde.

Samen voor Zuid gaat voor het verlagen van een relatief aandeel uitkeringsgerechtigden in Rotterdam Zuid ten opzichte van de rest van Rotterdam.

 

Iedereen doet mee
Ruim 40% van de personen die in Rotterdam een bijstandsuitkering ontvangt, is afkomstig van Zuid. Terwijl maar 1/3 van alle Rotterdammers op Zuid woont. Daarmee is een onevenredig deel van alle inwoners van Zuid afhankelijk van een uitkering. Samen voor Zuid geeft ons de gelegenheid extra te investeren in onze dienstverlening naar deze werkzoekenden. Werkgevers staan te springen om Rotterdammers die hun talent willen inzetten in de stad.

Intensievere dienstverlening
Door het extra geld kunnen we intensievere dienstverlening bieden. Zo gaat de frequentie van de contactmomenten met de werkzoekende omhoog wanneer dat nodig is. Veel werkzoekenden op Zuid kampen met meerdere problemen. Dat vraagt van onze professionals een bredere blik en aandacht voor meer leefgebieden.

Meer weten over Samen voor Zuid of vragen?
Neem contact op met Rozanne Wijnand, programmamanager Samen voor Zuid.
E-mail: rd.wijnand@rotterdam.nl
Telefoonnummer: 06 22 21 40 81