Ga naar inhoud

Leer Praktijk Centrum

 

Niet voor iedereen is de stap naar betaald werk gemakkelijk. Dat is per persoon en situatie verschillend. Soms mist iemand de aansluiting op de arbeidsmarkt. Mist het ritme, de ervaring en soms is solliciteren te ingewikkeld. Dat zijn drempels waardoor het moeilijk is om langdurig en duurzaam uit een uitkering te komen.

Vaak zijn er belemmeringen op meerdere vlakken, zoals kinderopvang of financiële hindernissen. Doordat het dan moeilijker is om structuur te krijgen in het leven, is de weg naar werk lastig. Extra ondersteuning kan deze Rotterdammers helpen om structuur en inkomensonafhankelijkheid te realiseren. In een Leer Praktijk Centrum (LPC) wordt deze mensen de kans geboden om werkervaring op te doen. De Leer Praktijk Centra zijn voor iedereen toegankelijk, ongeacht achtergrond. De instap is laagdrempelig. Fouten maken mag, want hier wordt geleerd.

Werken en leren onder begeleiding
Deelnemers kunnen ervaring opdoen in bijvoorbeel de schoonmaak, catering, groenvoorziening en receptie.
Aan de hand van de werkweekagenda krijgen deelnemers structuur in hun leven, leren van huis te zijn, ontwikkelen ze zich op een veilige plek en werken op deze manier aan een duurzame re-integratie op de arbeidsmarkt. Er is oog en zorg voor de deelnemers. De zorg, het leren en werken onder begeleiding leiden tot het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt.

Hoe werkt het in een LPC?
Deelnemers werken en leren met behoud van hun uitkering voor een periode van maximaal 12 maanden in het Leer Praktijk Centrum. We gaan bij voorkeur voor een snellere uitstroom naar betaald werk, een garantiebaan, een BOL- of BBL- opleiding. Of als het niet anders kan, naar vrijwilligerswerk. De doorstroom is nodig,
zodat er binnen de Leer Praktijk Centra weer plek is voor nieuwe deelnemers. Zodra iemand klaar is voor een
baan op de arbeidsmarkt, wordt een match gemaakt tussen de deelnemer en aangesloten werkgevers. De ondersteuning blijft zolang het nodig is. Deelnemers kunnen via een jobcoach op steun blijven rekenen.

Voor wie?
Deelname aan het traject is toegankelijk voor iedereen, wanneer duidelijk is dat de deelnemer binnen 12 maanden uitkeringsonafhankelijk kan worden. De deelnemer beheerst minimaal taalniveau A1 en moet in staat zijn instructies te begrijpen. Daarnaast is het belangrijk dat de kandidaat gemotiveerd is om deel te nemen. Deelnemers krijgen een passende werkervaringsplaats en worden begeleid in het Leer Praktijk Centrum in de wijk.

Sociale en sterke wijk
Niet alleen deelnemers worden op deze manier geholpen aan werk, de hele wijk profiteert mee. Er worden meer
activiteiten georganiseerd en meer contacten gelegd. Deelnemers leren meer wijkbewoners kennen. Dat draagt bij aan een socialere en sterkere wijk.

Meer weten? Stuur een mail naar

LPCWI@rotterdam.nl