Ga naar inhoud

Mentoren op Zuid

Studenten als mentor en coach en maatje voor kinderen uit het basis- en voortgezet onderwijs. Dat is in een notendop het project Mentoren op Zuid van Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie op Zuid (EMI). Kinderen van Zuid krijgen daarmee de hulp en aandacht die ze soms hard nodig hebben.

De meeste kinderen en jongeren op Zuid kunnen extra één-op-één aandacht gebruiken bij het huiswerk, bij het kiezen van een vervolgstudie of bij het ontdekken van hun talent en hun algehele welzijn. Studenten kunnen voor zoveel mogelijk kinderen en jongeren uit het primair en voortgezet onderwijs op Rotterdam Zuid een goede mentor en coach zijn omdat ze niet zo ver van hen afstaan. Via het programma Mentoren op Zuid (MoZ) willen we zo veel mogelijk studenten op een zo effectief mogelijke wijze inzetten als peercoach/mentor voor kinderen. Studenten leren in de praktijk hoe het is om iemand te coachen en ervaren de dynamische en grootstedelijke context van Rotterdam Zuid. Waar mogelijk gebruiken ze daar de voor hen relevante vakkennis om hun begeleiding optimaal in te zetten. Studenten werken in het netwerk van de school van de kinderen, en reflecteren op hun eigen ontwikkeling door wekelijkse intervisie. Hierdoor ontwikkelen zij zich tot kritische professional.

"Als ik hoor dat mijn mentee door mijn begeleiding minder onzeker is geworden en van een 4 naar een 8 is gegaan dan kan mijn dag niet meer stuk!"

Programmabureau MoZ ontwikkelt methodiek, traint de docenten, maakt afspraken met de deelnemende scholen en de instituten. Ook voor studenten van de Hogeschool Rotterdam biedt het programma voordelen. Ze worden door één-op-één begeleiding als toekomstige professional enorm uitgedaagd om zichzelf als professional te profileren en aan te sluiten bij de leervragen van de leerlingen, maar natuurlijk ook verder kijken dan dit.

De samenwerkingspartners van Mentoren op Zuid zijn: Stichting De Verre Bergen, Peer Assisted Learning, vo- en po-scholen op Zuid, ondermeer RVC De Hef, Calvijn Maarten Luther, Calvijn Vreewijk en LMC, docenten en onderwijsmanagers IvL, ISO en IvG, KC Talentontwikkeling en Zorginnovatie, IvL, ISO, IvG, daarnaast als keuzevak toegankelijk voor alle oplei

Het programma won in 2015 de Nationale Onderwijsprijs. Toen nam het RVC De Hef met het programma Mentoren op Zuid deze Oscar van het onderwijs in ontvangst.

De partners

Alle projecten