BRIDGE

Met het project BRIDGE wordt de positie van jongeren van Zuid op arbeidsmarkt versterkt door te zorgen dat ze kiezen voor een opleiding in de techniek, zorg, haven of food. Als ze dat doen stellen werkgevers een baan in het vooruitzicht.

Building the Right Investments for Delivering a Growing Economy, afgekort BRIDGE is een driejarig programma van de partners op Zuid verenigd in het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) dat financieel wordt ondersteund door het Europese fonds Urban Innovative Actions (UIA). Met het geld van Europa worden kinderen op Zuid, jaarlijks zo’n 2000 leerlingen, geholpen om een sterkere positie te verwerven op de arbeidsmarkt.

Met het UIA-programma ondersteunt de Europese Commissie unieke experimenten voor complexe en hardnekkige stedelijke vraagstukken. BRIDGE werd uitgekozen uit 378 ingediende projecten uit heel Europa. Het bijbehorende fonds heeft een subsidie van 4,9 miljoen euro toegekend voor uitvoering van de activiteiten in het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ), gericht op loopbaanoriëntatie en – begeleiding (lob) en AanDeBak-garanties (carrière startgaranties) voor jongeren van Zuid. Deze activiteiten moeten ertoe leiden dat jongeren in Rotterdam Zuid vaker een opleiding kiezen waarmee ze in de toekomst een goede start kunnen maken op de arbeidsmarkt.

In Rotterdam Zuid is in grote mate sprake van een mismatch tussen onderwijs en de vraag op de arbeidsmarkt. Nog te veel leerlingen kiezen na het vmbo voor financiële, administratieve en juridische opleidingen, terwijl de banen in deze sectoren afnemen. Binnen het NPRZ worden leerlingen daarom op jonge leeftijd gestimuleerd om te kiezen voor kansrijke sectoren als haven, zorg, voedingsmiddelen en techniek.

In BRIDGE worden de zogenoemde AanDeBak-garantie flink uitgebouwd. Leerlingen krijgen zo’n garantie als zij kiezen voor een loopbaan in de kansrijke sectoren. Tijdens hun opleiding zijn ze dan al verzekerd van werk als ze die opleiding succesvol afronden. Jaarlijks zijn nu al bijna vijfhonderd AanDeBak-garanties beschikbaar.

Alle kinderen op Zuid worden geholpen naar een sterkere positie op de arbeidsmarkt.

Via BRIDGE worden ook ouders meer betrokken bij de studiekeuze van hun kinderen. Verder worden jongeren geholpen bij het ontwikkelen van werknemersvaardigheden en wordt gezorgd voor begeleiding via wijkteams en studentmentoren in de klas. Ook krijgen leerkrachten op de basisschool training en materiaal om techniek in de klas te stimuleren. Bovendien wordt gedurende het project onderzoek gedaan naar toekomstige banen en vaardigheden die nodig zijn om in de nieuwe economie mee te kunnen doen.

BRIDGE wordt mede mogelijk gemaakt door een samenwerking tussen verschillende partijen: het Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie (EMI) van de Hogeschool Rotterdam, Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, Erasmus Universiteit (SEOR bv), de Rebel Group, de scholen in Rotterdam Zuid (van primair onderwijs tot en met het mbo), werkgevers, aanbieders van lob-activiteiten, de gemeente Rotterdam en het programmabureau NPRZ. Verder heeft Rabobank Rotterdam als eerste een BRIDGE-aandeel afgenomen en zijn daarmee het eerste bedrijf dat BRIDGE heeft omarmd.

Meer weten? Neem contact op met:
Karín Fraai e:  ki.fraai@rotterdam.nl m: 06 51074721
Edwin Cornelisse e: e.cornelisse@rotterdam.nl m: 06 10064779

De partners